Землевпорядні роботи і розробка технічної документації

 

 

 

Землевпорядкування – це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території адміністративно-територіальних утворень, суб’єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Комплекс заходів по землевпорядним роботам проводиться інженерами-геодезистами і інженерами-землевпорядниками з відповідним сертифікатом встановленим законодавством зразка в Україні. 

Такі роботи полягають у збиранні та систематизації наявних відомостей про земельну ділянку або його складових частинах і подальшої передачі всіх матеріалів до Державного земельного кадастру для реєстрації та кадастрового обліку земель. 

Землевпорядні роботи необхідні для:

 • внесення змін у вже існуючі в національній кадастрової системі відомості;
 • постановки на кадастровий облік земельної ділянки;
 • отримання можливості використовувати ділянку для здійснення будь-яких операцій з землею та законних угод. 

Геодезичні, землевпорядні та кадастрові роботи є ключовим етапом, проведення якого забезпечує придбання земельною ділянкою статусу об’єкта права. Завдання таких робіт складаються в підготовці і створенні землевпорядної документації, а також створення технічної документації після виконання геодезичних робіт, проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка містить в собі нормативно-правові, економічні та технічні документи, необхідні для вирішення питань про надання, передачі, викуп, зміні їх цільового призначення, відчуження, поділу або об’єднання ділянок.

Землевпорядні роботи в Україні включають розробку наступних видів документації:

 • проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність або оренду;
 • технічної документації по встановленню межі земельної ділянки;
 • технічної документації на розділ / об’єднання земельних ділянок;
 • змін цільового призначення земельної ділянки;
 • еколого-економічного обґрунтування сівозміни;
 • проекту на зняття (переміщення, складування), рекультивацію родючого шару ґрунту;
 • інших видів землевпорядних робіт.

Покроковий алгоритм проведення землевпорядних робіт

Виділяється 3 основних етапи, які здійснюються в ході робіт із землеустрою:

 1. Підготовка має на увазі вивчення відомостей про місцевість, креслень і правовстановлюючої документації, що зберігаються в архівах. Додатково звідти беруть дані про межевальних знаках, які використовувалися раніше. На цьому кроці відбувається підписання угоди із замовником, виробляються обчислення попереднього кошторису, встановлюються приблизні терміни реалізації.
 2. Польові дослідження проводяться на земельній ділянці. В рамках досліджень розробляють робочий план, збирається необхідна документація, щоб відзначити нові параметри. Додатково проводяться територіальні виміри, межування і установка оновлених кордонів. Важливим є врахування наступних факторів: причини землеустрою, наявність межувальних знаків і коригування, пов’язані з ними, архівні відомості про дану ділянку землі, обгрунтованість проведення нових обчислень.
 3. В ході камерального аналізу обробляється отримана інформація. Результати вносяться до відповідних документів, які необхідно узгодити в компетентних органах. Нововведення затверджуються протягом 1 календарного місяця. Пакет документів і відомості в них ретельно перевіряються на відповідність державним законодавством.

Підсумкова інформація використовується для отримання ряду документів:

 • генеральної схеми землеустрою необхідного району або населеного пункту;
 • схеми з територіальної охорони та функціонування земельної ділянки;
 • плану і креслень об’єкту разом з усіма спорудами, розташованими в його межах;
 • картографічних матеріалів з нанесеними зонами, районами і т. д .;
 • проектів по відновленню виснажених земель.

Результати геодезичних вишукувань виступають вихідними даними для проведення землевпорядних робіт. 

Геодезичні дослідження складаються з:

 • кадастрової зйомки земельної ділянки;
 • топографічної зйомки земельної ділянки;
 • виносу меж земельної ділянки на місцевості і т. д.

При цьому кадастрова зйомка також передбачає визначення на місцевості координат земельної ділянки, розмірів його сторін, точок поворотних кутів. Мета топографічної зйомки: визначення висот на земельній ділянці. 

Отримання Кадастрового номера земельної ділянки – це привласнення індивідуального цифрового коду (номера) земельної ділянки в залежності від його місця розташування. Унікальний номер залежить від зони, кварталу і області, він не повторюється на території України і присвоюється після реєстрації земельної ділянки. За кадастровому номеру можна знайти певну ділянку на кадастровому плані, а також отримати інформацію про нього. Кадастровий номер присвоюється ділянці незалежно від власності (державної або комунальної). Присвоєний номер переноситься в архів, якщо земельну ділянку поділяють або об’єднують.

У ДЗК вказуються:

 • категорія землі;
 • вид використання ділянки;
 • дані про економічну оцінку земельної ділянки;
 • відомості про сельскохохяйственних угіддях, якщо такі є;
 • інформація про існуючі обмеження на використання території;
 • межі ділянки;
 • оценка земель;
 • дані про масиві землі і т. д.

Повноваження в привласненні кадастрових номерів земельних ділянок в Дніпрі і на території України є у державних органів і органів самоврядування, відділів Головного управління Держгеокадастра.

Проектно-інженерна компанія «Геоспектр-7» стабільно і успішно працює на українському ринку вже майже 10 років. Якщо вам потрібно отримати кадастровий номер в Дніпрі або землевпорядні роботи, сміливо звертайтеся в нашу компанію, ви отримаєте:

 • Безкоштовні консультації в будь-який зручний для вас час.
 • Ефективне вирішення будь-яких земельних питань.
 • Мінімальна участь клієнта в проведенні землевпорядних робіт.
 • Широкий комплекс додаткових послуг.
 • Офіційну ліцензовану діяльність з гарантією якості.
 • Стислі терміни для вирішення поставлених завдань.