Грудень 22 2020 0Коментарий

Проектно-вишукувальні роботи

 

Будівництво будь-якого об’єкта починається з ретельного вивчення обраної майданчика. Воно проводиться в рамках проектно-вишукувальних робіт та дозволяє оцінити ефективність, прибутковість і екологічність майбутньої споруди. А також прийняти необхідні технічні рішення по її зведенню і експлуатації. Подібні підготовчі заходи необхідні як перед початком будівництва, так і перед капітальним ремонтом або реконструкцією.

 

Цілі проведення проектно-вишукувальних робіт

Проектно-вишукувальні роботи – це комплекс заходів з вивчення геодезичних, геологічних, екологічних і кліматичних особливостей місцевості. У документації часто використовується ПІР – абревіатура повної назви досліджень.

В ході робіт фахівці оцінюють рельєф майданчика, характеристики грунту, наявність ґрунтових вод і інші фактори. Основне завдання ПІР – виявлення несприятливих факторів, що впливають на процес будівництва і довговічність будівлі або споруди. На основі отриманих даних розробляється проектна документація для будівництва або реконструкції. При цьому передбачаються заходи щодо захисту від впливу негативних техногенних та кліматичних факторів навколишнього середовища.

 

Завдання досліджень

При обстеженні території вирішується безліч завдань:

 • збір та аналіз архівної документації по даній ділянці;
 • оновлення діючих топографічних планів і схем;
 • дослідження ландшафту місцевості, аналіз ґрунтів і води;
 • створення геодезичної мережі для будівництва об’єкта;
 • вивчення інженерних комунікацій і можливості підключення нового будови;
 • вивчення екологічних, метеорологічних та інших особливостей місцевості;
 • розробка планів, карт, профілів та інших необхідних передпроектних матеріалів.

 

Вишукувальні роботи проводяться згідно з технічним завданням на проект. Вони обов’язкові для подальшого складання проектної документації. Отримані дані фактично лягають в основу майбутнього проекту. Тому ПІР вимагають високої якості і достовірності. Роботи можуть виконуватися тільки сертифікованими інженерами з використанням високоточної апаратури.

 

Етапи проведення вишукувальних робіт

ПІР в будівництві виконується в кілька етапів:

 1. Підготовчий. Отримання технічного завдання від замовника, планування переліку і обсягу необхідних досліджень. Оцінка термінів виконання та вартості робіт. Збір та обробка архівних даних по ділянці.
 2. Польовий. Виїзд на місце і виконання геодезичних, геологічних, екологічних, гідрометеорологічних та інших проектно-вишукувальних робіт.
 3. Камеральний. Обробка, аналіз і систематизація отриманих даних. Складання звітної документації та передача її замовнику.

 

Оформлення результатів досліджень залежить від поставленого завдання. Як правило, в пакет документів входить топографічна карта із зазначенням всіх об’єктів і інженерних комунікацій. Геологічний звіт з фізико-хімічними характеристиками відібраних проб ґрунту. А також аналіз кліматичних, гідрологічних та екологічних особливостей території.

 

ПІР: проектування будівлі або споруди

 

Після закінчення ПІР, розшифровка якого звучить як проектно-вишукувальні роботи , починається проектування майбутньої будови. Або ж складання документації по капітальному ремонту або реконструкції. Проводяться всі необхідні розрахунки конструкцій і матеріалів. Вибирається фундамент, стінові панелі, каркаси, покриття та інше. При цьому враховується вплив різноманітних навантажень і зовнішніх чинників. У перелік технічної документації також входить графічне супровід, кошторисні розрахунки і відомості витрат матеріалів.

 

Складання технічного завдання

Документ має юридичну силу і є підставою для початку вивчення ділянки. Складанням ТЗ займається замовник з можливою участю юристів. Технічне завдання повинно містити наступну інформацію:

 • назва та адреса об’єкта;
 • повні дані замовника послуги;
 • вид робіт – будівництво, реконструкція або ремонт;
 • інформацію про особливості клімату і рельєфу ділянки;
 • вимоги до майбутнього будівлі або споруди;
 • архітектурні і конструктивні рішення об’єкта;
 • особливості підключення інженерних комунікацій;
 • опис існуючих проблем (для ремонту або реконструкції);
 • іншу інформацію і побажання про зміст та форму результатів ПИР.

 

Після збору архівних відомостей про минулі проектних та вишукувальних роботах наші фахівці приступають до наступного етапу.

 

Польовий етап

Польові або технічні дослідження проводяться безпосередньо на місцевості. Це найважливіший етап робіт, від якого залежить точність отриманих даних і подальшого проектування. Залежно від цілей виконується наступне:

 1. Рекогносцировка. Обстеження місцевості, планування робіт, пошук геодезичних реперів, створення знімальної мережі та інше.
 2. Геодезія. Топографічна зйомка, дослідження ландшафту, водойм, комунікацій, винос проекту в натуру.
 3. Геологія. Буріння і забір проб породи і грунтових вод, визначення фізико-хімічних властивостей зразків.
 4. Гідрометеорологія. Вивчення клімату місцевості та ймовірних небезпек, пов’язаних з природними факторами.
 5. Екологія. Дослідження впливу будівництва і експлуатації об’єкта на стан навколишнього середовища.

 

Крім того, аналізується можливість використання наявних будівельних матеріалів і джерел води. Наприклад, доцільність будівництва кар’єра для отримання щебеню, піску і т. Д. Крім основних випробувань можуть проводитися і допоміжні. Інформація про це обов’язково прописується в технічному завданні.

 

Камеральний етап

Камеральні роботи є аналіз і обробку отриманих даних. У тому числі лабораторні дослідження відібраних зразків породи, повітря, грунтових вод і іншого. Після закінчення даного етапу актуалізуються топографічні карти місцевості. І оформляється технічний звіт з повною інформацією про дослідження з додатком схем ходів і розрахунків координат. Також додаються всі необхідні графічні матеріали, які відображають ситуацію на ділянці, наявність підземних комунікацій та інше.

Всі роботи проводяться згідно з чинними державними нормами, а результати передаються замовнику в зручній формі. Надалі ПІР – проектно-вишукувальні роботи в обов’язковому порядку проходять державну експертизу.

 

Вибір майданчика для об’єкта

Остаточне визначення майданчика майбутнього будівництва проводиться спеціальною комісією. У неї входять представники замовника, виконавців, державної адміністрації та органів держнагляду. Вибір локації залежить від параметрів можливих варіантів розміщення. В тому числі, трудомісткості робіт, наявності комунікацій, природних факторів і іншого. А також техніко-економічного обгрунтування проекту. Крім того, обрана ділянка повинен відповідати всім санітарним і протипожежним нормам. Після проведення перевірок потенційних майданчиків будівництва, комісія робить остаточний вибір і оформляє спеціальний документ.

 

Вартість ПИР: будівництво, ремонт, реконструкція

Розрахунок вартості робіт залежить від безлічі факторів. Основні з них – масштабність об’єкта, геодезичні та геологічні особливості ділянки. Тому для визначення ціни необхідно звернутися до наших фахівців з інформацією про проект та побажаннями за обсягом робіт.

Зазвичай витрати на ПИР орієнтовно складають до 10% від вартості будівництва. Для великих проектів даний показник може бути на рівні 6-8%.

Компанія «Геоспектр-7» забезпечить якісне і максимально точне виконання проектно-вишукувальних робіт на вашому об’єкті. Ми маємо для цього всі необхідні дозвільні документи та ліцензії. А також багаторічний успішний досвід досліджень різного рівня складності. Наші висококваліфіковані фахівці готові оперативно провести всі виміри і аналізи, і оформити результати згідно з чинними державними нормативами.

 

Оформлення замовлення

Виконання ПІР регулюється договором між клієнтом (замовником) і нашою компанією. У ньому прописуються обов’язки сторін, терміни робіт, вартість послуг та додаткова інформація. Також для початку виконання робіт необхідно оформити вимоги у вигляді технічного завдання.

Наші фахівці виконають всі заплановані дослідження швидко, надійно, якісно і за розумну вартість. Використання високоточних приладів і спеціальних геодезичних програм забезпечить точність результатів. Все це дозволить вам прийняти обгрунтовані проектні рішення і гарантує успішне будівництво і експлуатацію об’єкта.

Читати та відповісти на коментар