Липень 16 2020 0Коментарий

Як виконати межування земельної ділянки?

 

Поділ земельних ділянок – це процедура визначення його кордонів з подальшим юридичним оформленням. Вона включає в себе ряд геодезичних робіт, вимір кордонів, оцінку локації і оформлення прав власності на землю.

Крім кордонів, в межовому плані території вказується площа, форма і інші характеристики місцевості. Провести всі роботи самостійно неможливо. Тому важливо довірити складання кадастрового документа фахівцям, які мають необхідне вимірювальне обладнання і знають, як провести межування.

 

Для чого потрібно межування землі?

З юридичної точки зору, цей процес є актуальним в наступних ситуаціях:

 1. Оренда, продаж або купівля, інші комерційні операції з землею. Проводячи будь-які комерційні операції, межі ділянки повинні не просто бути вказані в документі, але і доступні візуально. Тільки так орендар або покупець може переконатися в тому, що платить гроші за вказану площу. Зокрема, це стосується тих ділянок, де згодом межові знаки змістилися або незаконно перенеслися без юридичного оформлення.
 2. Уточнення кордонів і площі. При об’єднанні або розділі земельних часток в обов’язковому порядку проводяться геодезичні роботи, що дозволяэ визначити нові кордони за допомогою спеціальних приладів.
 3. Рішення правових питань – поділ спільного майна, оформлення дарчої, спадщини.
 4. Судові розгляди. Різні суперечки щодо кордонів нерідко виникають у власників дачних ділянок.
 5. Проведення землевпорядних заходів. Найчастіше складності виникають на орних землях. Вони мають неправильну форму, а їх рельєф може змінюватися через ерозійні процеси. Поставити огорожу на поле неможливо, тому роботу з визначення меж сільськогосподарських земель рекомендують проводити регулярно.
 6. Будівництво будівлі на земельній ділянці, прокладка на його території комунікацій.

 

Щоб всі норми і вимоги законодавства в процесі проведення межування землі були дотримані, потрібно звернутися до приватної чи державної геодезичної компанії, яка має сертифікат, що дозволяє проводити подібні роботи. Її фахівці збирають необхідну документацію, проводять геодезичну зйомку. Після встановлення юридичного кордону землі вся інформація передається до державного органу для оформлення кадастрового паспорта.

 

Як відбувається поділ?

Межування землі проводиться поетапно. Спочатку фахівець геодезичної компанії виконує збір та аналіз наявної документації:

 • проект землеустрою;
 • документ, виданий органами місцевого самоврядування про передачу фізичній або юридичній особі всіх прав на досліджувану ділянку;
 • виписка з реєстраційної книги;
 • документи про проведені операції з землею (договір купівлі-продажу, оренди, дарування, спадщини);
 • інформація про наявність чи відсутність межових спорів;
 • креслення, план із зазначенням чітких меж ділянки;
 • фотоплани, фотознімки;
 • топографічна карта місцевості;
 • координати мереж – беруться до уваги опорно-межова (ОММ), а також державна геодезична (ДГМ) з їх схемами.

 

Польове обстеження

Після вивчення наявних документів фахівець проводить польове обстеження. Його завдання перевірити пункти геодезичної опори, визначити технологію робіт з подальшим розміщенням ОММ. Результати роботи заносяться в заздалегідь підготовлений проект ділянки. Оформляється акт перевірки кордонів, які були встановлені раніше.

 

Оформлення технічного проекту

Що таке технічний проект? Це документ, що описує процес проведення межування. У ньому вказують:

 • обсяг запланованих робіт;
 • трудові витрати і кошторис;
 • використовувані матеріали;
 • строки проведення;
 • вимоги до техніки безпеки на етапі виконання замовлення.

 

Технічний проект становлять для кожної окремо взятої дачної ділянки, садівницьких товариств, лісо – або сільськогосподарського підприємств, населеного пункту. Документ складається з декількох елементів:

 1. Текстова частина. У ній описані головні цілі та завдання проведених робіт, відомості про геодезичну основу і дані щодо визначення меж, проведених в минулому. Спеціаліст визначає технологію і терміни виконання геодезичних робіт. Додатково вказується список матеріалів, які повинен надати замовник.
 2. Графічний матеріал. До основної частини прикладають креслення креслення, де відзначені межові знаки, вказані ОММ, ДГС, дані для проведення геодезичних вимірювань, інформація про суміжні земельні ділянки.
 3. Розрахунковий кошторис із зазначенням необхідних для проведення робіт матеріалів.

 

Повідомлення власника ділянки

Замовник виконання робіт і власники суміжних земель не пізніше ніж за 2 доби до проведення робіт, повинні бути сповіщені про їх початок. Для цього їм вручається повідомлення.

 

Встановлення і визначення координат меж на місцевості

Під час установки кордону землі повинні бути присутніми власники ділянок, включаючи суміжні, представники місцевої адміністрації. Після проведення робіт та погодження меж проводиться їх закріплення із застосуванням межових знаків.

Щоб узгодити межі об’єкта, складається акт. Документ підписують всі присутні, включаючи фахівця землевпорядника, який проводив роботи.

 

Щоб визначити координати пунктів ЗМС і межових знаків, використовують:

 • фотографічні методи;
 • геодезичні напрямки з супутника;
 • комбіновані засічки, полігонометрію (метод визначення положення точок на поверхні землі), тріангуляцію (розбивка об’єкта на сегменти), променеві системи.

 

Заміри проводять декількома способами:

 • фотограмметричні прилади, що визначають розташування, розміри, положення об’єктів;
 • супутникові геодезичні приймачі, що визначають географічні координати розташування об’єкта;
 • теодоліти, що вимірюють вертикаль і горизонталь кутів;
 • світлодальноміри з високою точністю вимірювання відстані;
 • електроннітахеометри, що поєднують функції теодоліта і світлодальноміра;
 • дигітайзери для оцифровки зображення;
 • інші інструменти.

 

Всі рекомендації по застосуванню приладів вказують у технічному проекті. Після проведення всіх вимірювань визначаються координати ОММ і межових знаків.

 

Розрахунок площі ділянки

Для визначення площі використовують отримані фотограмметричні та геодезичні дані. Відомості порівнюють з тими, які є в правовстановлюючих документах (договір дарування, купівлі-продажу, постанові адміністрації) і обчислюють різницю за формулою:

– Р = Р (розр) – Р (док),

де Р (розр) – розрахована за проведення вимірювань площа.

Р (док) – площа, зазначена в документах.

Отриману цифру порівнюють з допустимою похибкою Р (доп) :

– Р (доп) = 2m(р),

де m (р) – середнє значення похибки.

Якщо – Р виявиться менше значення – Р (доп) , остаточне значення площі буде дорівнювати тому, що зазначено в документі, що вказує на право власності. Якщо цей показник виявиться більше, правовстановлюючі документи відправляють на внесення в них змін.

 

Складання креслення і приймання роботи

Креслення (графічне зображення) меж оформляють в тому ж масштабі, що і в базовому кадастровому плані. Цим займається інженер-землевпорядник, який проводив роботи по розмежуванню землі.

Контроль з подальшою прийманням робіт, виконаних фізичною особою, що діє на основі ліцензії, здійснюється представником організацією, яка має на це дозвіл. Результат приймання оформляється актом.

 

Приймаючи роботу, перевіряючий звертає увагу на наступне:

 • наявність межових знаків і правильність їх установки, списків координат з прив’язкою до існуючих геодезичних пунктів;
 • оформлення креслення і правильність розрахунку меж земельної ділянки;
 • коректність проведення геодезичних вимірювань і занесення їх в журнал;
 • відповідність площі, яка вказана в правовстановчому документі і тієї, яка була розрахована фахівцем;
 • правильність оформлення документів.

 

Після проведення всіх робіт отримана інформація вноситься до єдиного земельного кадастру України. Сюди включають відомості про:

 • місце розташування ділянки;
 • цільове призначення землі;
 • об’єктах, які межують з нею.

 

Скільки коштують послуги з межування?

Фіксованої вартості проведення робіт немає. На її розрахунок впливає кілька чинників:

 • місце розташування об’єкта;
 • площа ділянки і обсяг робіт, які передбачається провести;
 • аналіз документації;
 • терміновість виконання робіт.

 

В процесі роботи можуть з’явитися позаштатні ситуації, які вплинуть на кінцеву ціну. Наприклад, рішення спірних питань щодо визначення кордону з власниками сусідніх ділянок.

Внести зміни в план після того, як ділянка буде поставлений на облік, дуже складно. Тому межування земельної ділянки рекомендується довіряти професіоналам з багаторічною репутацією.

Читати та відповісти на коментар