Грудень 21 2020 0Коментарий
find

Види інженерних вишукувань: особливості та основні етапи робіт

 

Будівництво, видобуток корисних копалин і деякі інші види діяльності вимагають проведення інженерних вишукувань. Вони націлені на вивчення певної території для її подальшого освоєння. На підставі отриманих даних складається проектна документація майбутнього об’єкта. Або розробляється план вироблення, виходячи з особливостей місцевості, розташування грунтових вод і т. д. Оскільки дослідження вимагають високої точності, вони проводяться виключно фахівцями з використанням сучасного обладнання.

 

Об’єкти і види інженерних вишукувань

Інженерні вишукування — це комплекс робіт по вивченню природних умов місцевості, прогнозування їх змін і розроблення заходів щодо нейтралізації негативних факторів. В кінцевому підсумку, вони спрямовані на обгрунтування технічної і економічної доцільності господарської діяльності.

Як об’єкт досліджень можуть виступати клімат, рельєф, грунт, повітря, ґрунтові води та інші компоненти. Види робіт залежать від поставленого завдання. Це може бути будівництво, реконструкція, ремонт, прокладка автошляхів та комунікацій. Дослідження регламентуються нормативним документом ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва».

 

Інженерні роботи діляться на кілька основних видів:

 • геодезичні;
 • геологічні;
 • екологічні;
 • гідрометеорологічні.

 

Також можуть проводитися додаткові вишукування:

 • геофізичні;
 • геотехнічні;
 • кадастрові та інші.

 

Перелік і обсяг необхідних робіт оформляється у формі технічного завдання (ТЗ). Фахівці приступають до їх виконання після узгодження ТЗ із замовником.

 

Геодезія

Що таке дослідження в галузі геодезії? Дані роботи проводяться на ділянці майбутнього будівництва. І включають в себе вивчення рельєфу, природних об’єктів, існуючої забудови, доріг та іншої інфраструктури. Актуальна інформація про ситуацію дозволяє приймати обгрунтовані проектні рішення. Наприклад, визначитися з розмірами будови, розташуванням щодо інших об’єктів і іншим.

 

Геодезична зйомка складається з наступних етапів:

 1. Збір і аналіз архівних даних по ділянці.
 2. Візуальна оцінка заданій території.
 3. Проведення топографічної зйомки.
 4. Обробка отриманих результатів.
 5. Оформлення необхідної документації.

 

Залежно від цілей робіт і особливостей об’єкта за підсумками складаються документи різного типу. Це можуть бути ситуаційні карти або схеми, плани-проекції траси, результати топографічної зйомки в різному масштабі і т. д.

 

Геологія

Дослідження проводяться для визначення типу і характеристик порід, розташування грунтових вод і т. д. В результаті проектувальники мають можливість, наприклад, оцінити просідання і корозійну активність грунту. І запроектувати відповідний тип і глибину закладення фундаменту майбутньої будівлі. Це дозволить уникнути потенційних проблем, пов’язаних з негативним впливом природних факторів на будівлю або споруду.

 

До складу інженерно-геологічних вишукувань входить:

 • збір архівної інформації про місцевість, відстеження динаміки змін;
 • рекогносцировка (огляд) ділянки, визначення місць розвідувальних свердловин;
 • буріння, забір зразків порід і ґрунтових вод;
 • лабораторний аналіз проб, обробка результатів, оформлення документації.

 

Наша компанія виконує інженерно-геологічні вишукування на високому професійному рівні. На підставі достовірної інформації замовник зможе обгрунтовано вибрати місце для будівництва і прийняти інші важливі рішення.

 

Екологія

Даний вид досліджень спрямований на охорону навколишнього середовища. Причому експертиза місцевості дозволяє як визначити вплив будівництва і експлуатації об’єкта на природу, так і скласти екологічний прогноз впливу природних факторів на будову.

 

Роботи можуть включати наступне:

 • фізико-хімічний аналіз ґрунту, наземних і підземних вод;
 • оцінку стану повітря і рівня шуму;
 • аналіз вібрацій і електромагнітного випромінювання;
 • радіометричну зйомку та інше.

 

На підставі отриманої інформації робиться висновок про ступінь забрудненості ділянки і придатності до будівництва. І при необхідності розробляються заходи щодо захисту навколишнього середовища. Таким чином, інженерно-екологічні вишукування для будівництва допомагають звести до мінімуму негативний вплив будови на природу і навпаки. І забезпечити безпеку будівництва та експлуатації об’єкта.

 

Гідрометеорологія

Гідрометеорологічний аналіз проводиться для оцінки кліматичних особливостей місцевості. В тому числі, розглядається можливий вплив наземних водойм і ґрунтових вод на об’єкт. Такі вишукування в будівництві виконуються окремо або в комплексі геологічних досліджень.

Збір гідрометеорологічної інформації дозволяє заздалегідь розробити заходи, що знижують потенційні ризики. Наприклад, в разі періодичних підтоплень території передбачити систему відведення поверхневих вод. А при наявності сильних вітрів запроектувати стійкі до вивітрювання матеріали. Також отримані дані дозволяють вжити заходів щодо зниження негативного впливу людської діяльності на природу місцевості.

 

Інші види досліджень

Геофізичні дослідження націлені на вивчення різних матеріалів і проводяться за допомогою сейсмографів. Вони виконуються для оцінки тріщин, розломів і порожнин порід, стану фундаментів і т. д. В ході геотехнічної експертизи аналізуються деформаційні властивості ґрунтів, проводиться розвідка матеріалів для будівництва, джерел води і іншого.

Геотехнічні роботи припускають комплексний аналіз грунту місцевості. Його результати використовуються при виборі фундаменту і проектуванні підземних об’єктів. На відміну від геологічних, тут розглядається стійкість ґрунту під впливом природних і техногенних процесів. Тому їх рекомендується проводити в складних районах зі схилами, схилами або насипами.

Ще один вид робіт — кадастрові — необхідні для оформлення документів на ділянку. І внесення інформації про нього до державного земельного кадастру України.

 

Методи досліджень

Інженерні вишукування в будівництві і інших видах господарської діяльності проводяться різними методами. Наземні роботи можуть включати:

 • буріння свердловин з забором і аналізом зразків породи і підземних вод;
 • динамічне і статичне зондування для визначення несучої здатності грунтів;
 • сейсморозвідка для перевірки порід шляхом штучно створених пружних хвиль.

 

Аерокосмічний аналіз місцевості і поверхневих вод проводяться за допомогою:

 • знімків з повітря безпілотниками, які дозволяють оцінити поточну ситуацію місцевості;
 • знімків з космосу, що охоплюють великі площі з можливістю оцінити рельєф, геологічні процеси і динаміку змін умов.

 

Вибір методу залежить від складності об’єкта та особливостей місцевості.

 

Етапи досліджень

Інженерні вишукування проводяться в кілька етапів:

 1. Підготовчий. Складання технічного завдання, збір архівних матеріалів, вибір методу, підготовка обладнання. При необхідності-отримання дозволів на вишукування.
 2. Польовий. Виїзд на місце, огляд ділянки, проведення всіх необхідних робіт-топографічної зйомки, буріння та відбору проб і т. д.
 3. Лабораторний. Фізико-хімічний аналіз взятих зразків породи, води і повітря (в ряді випадків цей етап відсутній).
 4. Камеральний. Обробка результатів, оформлення технічної документації з рекомендаціями фахівців.

 

Склад інженерних вишукувань

Перелік робіт визначається в залежності від цілей і побажань замовника. Зазвичай вони виконуються комплексно, наприклад, одночасне вивчення геодезії, геології, гідрометеорології та екології. При необхідності проводяться додаткові роботи.

Як правило, складається карта ділянки з нанесенням меж, а також штучних і природних об’єктів. Далі проводиться буріння із забором проб грунту і його аналізом. Основне завдання цього етапу — визначити, яке навантаження витримують грунти, як поводяться при високій вологості і де знаходяться підземні води. Після чого результати аналізів, зйомок і замірів оформлюються в вигляді документації з переліком робіт, розрахунками, висновками і рекомендаціями. Що значно економить ресурси (як фінансові, так і временне) на етапі будівництва.

 

Достовірність результатів

Висока точність досліджень необхідна для прийняття грамотних рішень по вибору конструкцій і матеріалів, необхідності гідроізоляції або дренажу і іншим проектним рішенням. Тому тільки достовірні результати забезпечать надійність, довговічність і безпеку майбутньої будови.

Наша компанія «Геоспектр-7» гарантує проведення якісних інженерних вишукувань на будь-якій ділянці. Для цього ми маємо все необхідне — великий досвід, кваліфікованих фахівців і високоточне обладнання. А також відповідні сертифікати та дозволи на цю діяльність.

 

Вартість досліджень

Вартість робіт залежить від цілей і об’єкта, площі ділянки і особливостей місцевості. Тому для визначення точної ціни рекомендується звернутися до фахівців, зв’язавшись будь-яким зручним способом. Після обговорення деталей замовлення наш фахівець зможе зорієнтувати вас по його вартість і терміни виконання.

Потрібно відзначити, що результати досліджень допоможуть в рішенні не тільки технічних, але і економічних завдань. Наприклад, в підготовці обґрунтування для будівництва або оцінки інвестиційної привабливості проекту.

Читати та відповісти на коментар